Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Poradnia Leczenia Bólu

PORADNIA i PRACOWNIA LECZENIA BÓLU

 

Obowiązuje wcześniejsza  rejestracja telefoniczna.

Rejestracja:  pn.- pt. w godz. 8.00-14.00

Tel. 77/42 74 707; 508 287 465

Poradnia i Pracownia Leczenia Bólu zlokalizowane są przy  ul. Karola Miarki 14, na parterze budynku głównego szpitala SCM w Pracowni RTG.

 

Przychodząc  na pierwszą wizytę wystarczy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną  (np. kartę informacyjną leczenia szpitalnego, badania radiologiczne, spis aktualnie i wcześniej zażywanych leków)  oraz dowód osobisty.

 

W Poradni Leczenia Bólu  można uzyskać fachową pomoc lekarską w zakresie leczenia uporczywych dolegliwości bólowych w chorobach nowotworowych i nienowotworowych,
w szczególności:

  • narządu ruchu - zespół bólowy kręgosłupa,
  • głowy i twarzy,
  • neuropatycznych zespołów  bólowych, jak: neuralgia popółpaścowa, polineuropatie,
    przetrwały ból pooperacyjny i pourazowy,
  • chorobach naczyń kończyn.

 

W Pracowni  Leczenia Bólu wykonywane są zabiegi przeciwbólowe takie jak:

  • blokady  diagnostyczno-lecznicze centralnego i obwodowego układu nerwowego,
  • małoinwazyjne  zabiegi  przeciwbólowe:

        - termolezja,

        - kriolezja, 

        - neuroliza  chemiczna.


W Poradni i Pracowni Leczenia Bólu, pacjentów przyjmuje specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  praktykujący od  25 lat, w tym 20 lat w dziedzinie medycyny bólu dr n. med. Luay Al-Qadi. W leczeniu stosuje małoinwazyjne  zabiegi zwalczające uporczywe bóle nowotworowe i nienowotworowe poprzez blokady: termolezję i neurololizę chemiczną nerwów i splotów nerwowych.

 

BLOKADY
Blokady układu nerwowego przerywają przewodnictwo w nerwach obwodowych, nerwach rdzeniowych, zwojach i splotach nerwowych. W zależności od stosowanych środków znieczulających możliwe jest czasowe lub długotrwałe wyłączenie struktur nerwowych. Długotrwałe wyłączenie przewodnictwa uzyskujemy za pomocą neurolizy chemicznej

i termolezji.

Blokady przeprowadza się pod kontrolą RTG, USG i stymulacją.

-  Blokada zwoju Gassera – zabieg diagnostyczny

-  Blokada zwoju gwiazdzistego – zabieg diagnostyczno-leczniczy

-  Blokada zewnątrzoponowa w odcinku lędźwiowym – zabieg diagnostyczno-leczniczy

-  Blokada zewnątrzoponowa w odcinku piersiowym – zabieg diagnostyczno-leczniczy

-  Blokada zewnątrzoponowa w odcinku szyjnym – zabieg diagnostyczno-leczniczy

-  Blokada nerwów rdzeniowych przy użyciu RTG – zabieg diagnostyczno-leczniczy

-  Blokada nerwów obwodowych i stawów przy użyciu RTG – zabieg diagnostyczno-leczniczy

-  Blokada z założeniem i pozostawieniem cewnika

 

Neuroliza – to zabieg medyczny polegający na czasowym zniszczeniu włókien nerwowych. Zabieg ten może dotyczyć nerwów obwodowych, zwojów autonomicznych lub włókien czuciowych. Neuroliza podobna jest do blokady nerwu. Różnica polega na tym, że w przypadku neurolizy stosuje się substancje, która powoduje czasowe uszkodzenie danej struktury nerwowej. Tą substancją może być fenol, alkohol etylowy, lub gricerol. Zabieg przeznaczony jest dla osób cierpiących na ból, który nie może być zlikwidowany za pomocą środków farmakologicznych, fizykoterapii, bądź innych metod jego zwalczania. Najczęściej wykonuje się go w leczeniu bólu w chorobach nowotworowych, oraz w opiece paliatywnej. Neurolizę przeprowadza się przy użyciu  aparatu RTG.

-  Neuroliza splotu trzewnego – w chorobie nowotworowej trzustki, żołądka i wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki

-  Neuroliza nerwów trzewnych – w chorobie nowotworowej trzustki, żołądka i wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki

-  Neuroliza splotu podbrzusznego górnego – bóle nowotworowe miednicy małej

-  Neuroliza splotu nieparzystego – Waltera – bóle nowotworowe miednicy małej

-  Stymulacja nerwów obwodowych przy użyciu RTG

-  Stymulacja nerwów rdzeniowych przy użyciu RTG

-  Stymulacja nerwów czaszkowych

 

Termolezja – jest najnowszą metodą zwalczania bólu za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości fal radiowych. Wyłącza się fragmenty nerwów przewodzących ból. Mówiąc krótko, dzięki termolezji można zlikwidować ból bez trwałego uszkodzenia tkanki nerwowej. Zabieg termolezji wykonuje się
w znieczuleniu miejscowym. Decyzję o przeprowadzeniu termolezji nie podejmuje się podczas pierwszej wizyty, która trwa od godziny do półtorej, tylko na kolejnej wizycie. Dużą wagę przykłada się do nawiązania dobrego kontaktu z chorym i uzyskaniu od niego pełnej informacji o charakterze bólu jaki odczuwa (pacjent proszony jest również o zabranie na wizytę całej dokumentacji medycznej jaką posiada). Zanim wykona się termolezję należy zrobić blokadę diagnostyczną, nazywaną też prognostyczną. Po niej do następnej wizyty pacjent powinien codziennie notować występowanie bólu oraz jego nasilenie. Siłę bólu ocenia się w umownej skali od 1 do 10. Jedynka oznacza słaby, a dziesiątka trudny do zniesienia. Jeżeli blokada da dobre efekty można zastosować termolezję. Podeszły wiek nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia zabiegu.

-  termolezja zwoju Gassera – neuralgia nerwu trójdzielnego (bóle twarzy)

-  termolezja zwoju skrzydłowo – podniebiennego – neuralgia nerwu trójdzielnego (bóle twarzy) oraz klastrowe bóle twarzy

-  termolezja zwojów współczulnych odcinka szyjnego (sympatektomia szyjna) – bóle głowy

-  termolezja zwojów współczulnych odcinka piersiowego (sympatektomia piersiowa) – niedokrwienie kończyn górnych, bóle pourazowe

-  termolezja pnia współczulnego odcina lędźwiowego (sympatektomia lędźwiowa) – bóle kończyn dolnych, bóle pourazowe, niedokrwienie kończyn dolnych oraz dyskopatie lędźwiowe

-  termolezja splotu podbrzusznego górnego – bóle nowotworowe miednicy małej

-  termolezja splotu nieparzystego – Waltera – bóle nowotworowe miednicy małej

-  termolezja nerwów obwodowych – bóle pourazowe

-  termolezja nerwów międzywyrostkowych kręgów szyjnych, piersiowych, lędźwiowych (facet) na czterech poziomach – zwyrodnienia kręgosłupa i dyskopatie

-  termolezja nerwów międzywyrostkowych kręgów krzyżowych (facet) na czterech poziomach – zwyrodnienia kręgosłupa i dyskopatie

-  Rhizotomia potyliczna – bóle głowy i zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego

-  Rhizotomia szyjna za pomocą RF – termolezji – bóle głowy i zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego

-  termolezja nerwów trzewnych – w chorobie nowotworowej trzustki, żołądka i wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki

 

Cennik:

 

Lp.

 PROCEDURY LECZENIA BÓLU

CENA BRUTTO
W ZŁ

1

Pierwsza wizyta w Poradni Leczenia Bólu

150,00

2

Wizyta kontrolna

100,00

3

Blokada obwodowa, dostawowa

pierwsza  160,00

druga      100,00

4

Blokada obwodowa centralna pod RTG

pierwsza  300,00

druga      200,00

5

Blokada obwodowa centralna pod USG

pierwsza  200,00

druga      100,00

6

Neuroliza splotów i zwojów współczulnych

pierwsza 1500,00

druga     1000,00

trzecia     500,00

7

RF – termolezja nerwów czaszkowych zwojów współczulnych

pierwsza 2000,00

druga     1500,00

trzecia   1000,00

8

RF – termolezja nerwów obwodowych

pierwsza 1500,00

druga     1000,00

trzecia     500,00

9

Inne procedury wg indywidualnej wyceny procedury

od      50,00

do    500,00