Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Badania spirometryczne

BADANIA SPIROMETRYCZNE

Rejestracja:  pn.- pt. w godz. 7.00-14.00

Tel. 77/40 32 844 (dzieci)

Tel. 77/ 42 74 707 (dorośli)

 

Spirometria to badanie czynnościowe płuc, niezbędne do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób obturacyjnych, które powodują zwężenie dróg oddechowych i utrudniają oddychanie, m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Spirometria jest bezbolesna, nie wymaga przygotowań, trwa kilka minut, a daje cenne informacje: pozwala ocenić pracę i pojemność płuc. Dlatego powinien ją zrobić każdy palacz papierosów.

CENA : 40 zł (z opisem lekarskim)
                 30 zł (bez opisu lekarskiego)