Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Zapytania ofertowe

 

Data ogłoszenia 

 Termin składania ofert

 Przedmiot zapytania

21.11.2017

27.11.2017

 

godz. 15:00

 

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r.

 

Zapytanie Oferta  |

 

KARTA INFORMACYJNA

 

SPROSTOWANIE

 

Oferta- formularz POPRAWIONY

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  30.10.2017

06.11.2017

 

godz. 15:00

 

DOSTAWA SERWERA

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Projekt umowy

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 20.10.2017

06.11.2017

 

godz. 15:00

 

DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Projekt umowy

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

11.10.2017

18.10.2017

 

godz. 15:00

 

DOSTAWA SERWERA

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Projekt umowy

 

 ZAWIADOMIENIE

 
11.10.2017 

 

23.10.2017

 

godz. 15:00

 

 

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SCM Sp. z o. o.

 

Zapytanie ofertowe

Oferta 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

10.10.2017

18.10.2017

 

godz. 15:00

 

PRZEGLĄD ROCZNY AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Tabliczka znamionowa Pokój 1

Tabliczka znamionowa Pokój 2

Tabliczka znamionowa Kup

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

20.09.2017

 

26.09.2017

 

godz. 15:00

 

 
MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWO-GAZOWEJ SZPITALA W KUP W ZAKRESIE ZMIANY TECHNOLOGII CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

 

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 - formularz oferty

zał. nr 2 - projekt umowy

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 

  19.09.2017

25.09.2017

 

godz. 15:00

 

USŁUGI STAŁEGO NADZORU I OBSŁUGI SERWISOWO-EKSPLOATACYJNEJ KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ SZPITALA W KUP

 

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 - formularz oferty

zał. nr 2 - projekt umowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 15.09.2017

 

25.09.2017

 

godz. 10:00

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH: KONSULTACJE LEKARSKIE Z ZAKRESU REHABILITACJI MEDYCZNEJ - NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 - formularz oferty

zał. nr 2 - projekt umowy

zał. nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 4 - oświadczenie o braku powiązań

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 
14.09.2017 

22.09.2017

 

godz. 14:00

 

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

 

Zapytanie Formularz ofertowy  |

| Formularz cenowy zał. 2.1Formularz cenowy zał. 2.2 |

| Formularz cenowy zał. 2.3  |  Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 07.09.2017

13.09.2017

 

godz. 14:00

 

DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ

 

Zapytanie Formularz ofertowy  |

| Formularz cenowy |   Projekt umowy  |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

    23.08.2017

28.08.2017

 

godz. 14:00

 

DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH

 

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 - formularz oferta

zał. nr 2 - formularz cenowy

zał. nr 3 - projekt umowy

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

   23.08.2017

 

29.08.2017

 

godz. 14:00

 

 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SCM W ZAKRESIE ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH

 

Zapytanie ofertowe

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

  22.08.2017

30.08.2017

 

godz. 10:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH: PSYCHOLOG - NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 - formularz oferty

zał. nr 2 - projekt umowy

zał. nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 4 - oświadczenie o braku powiązań

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

 11.08.2017

 

17.08.2017

 

godz. 14:00

 

 

PRZEPROWADZENIE RE-CERTYFIKACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ORAZ PRZEPROWADZENIE AUDYTÓW NADZORU W OKRESIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU.

 

Zapytanie ofertowe

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

  11.08.2017

21.08.2017

 

godz. 10:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH: PSYCHOLOG - NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 - formularz oferty

zał. nr 2 - projekt umowy

zał. nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 4 - oświadczenie o braku powiązań

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 17.05.2017

 

26.05.2017

 

godz. 14:00

 

 

DOSTAWA OPATRUNKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ NA POTRZEBY SCM Sp. z o. o

 

Zapytanie Formularz ofertowy  |

| Formularz cenowy |   Projekt umowy  |

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

05.05.2017

12.05.2017

 

godz. 14:00

 

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

SCM Sp. z o. o.

 

Zapytanie Formularz ofertowy  |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  14.04.2017

 

 

21.04.2017

 

godz. 12:00

 

 

 

DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO WRAZ

Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA

 

Zapytanie Formularz ofertowy  |

| Formularz cenowy |   Projekt umowy  |

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 
  14.02.2017

20.02.2017

godz. 12:00

 

 

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU P. POŻ w SCM Sp. z o. o.

 

Zapytanie Formularz ofertowy  |

| Formularz cenowy |   Projekt umowy  |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 

 31.01.2017

 

06.02.2017

godz. 12:00

 

 

DOSTAWA NACZYŃ I POJEMNIKÓW

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

 

Zapytanie Formularz ofertowy  |

| Formularz cenowy |   Projekt umowy  |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
25.01.2017 

31.01.2017

godz. 14:00

 

WYKONANIE 5-cio LETNICH PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA OBIEKTACH SZPITALI w KUP i w POKOJU

 

Zapytanie Oferta  |

 |   Projekt umowy  |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

04.01.2017

12.01.2017

godz. 10:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH:

DIETETYK - NA RZECZ PACJENTÓW

DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Zapytanie Oferta  |

 |   Projekt umowy  |

| Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału |

| Oświadczenie o braku powiązań |

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

22.12.2018

30.12.2016

godz. 10:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH:

DIETETYK - NA RZECZ PACJENTÓW

DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Zapytanie Oferta  |

 |   Projekt umowy  |

| Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału |

| Oświadczenie o braku powiązań |

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

21.11.2018

 

29.11.2016

godz. 10:00

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH REALIZOWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 

ZapytanieFormularza oferty |

| Projekt umowy

| Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału |

| Oświadczenie o braku powiązań | Jadłospisy |

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 18.11.2016

28.11.2016

godz. 10:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW  DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Zapytanie Oferta  |

 |   Projekt umowy - zakres 1 i 3  |

Projekt umowy - zakres 2 |

| Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału |

| Oświadczenie o braku powiązań |

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

18.11.2016

 

28.11.2016

godz. 11:00

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU PACJENTÓW  DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Zapytanie Oferta  |

 |   Projekt umowy  |

| Miesięczne zestawienie usług przewozu pacjentów |

| Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału |

| Oświadczenie o braku powiązań |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 08.11.2016

17.11.2016

godz. 14:00

 

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

 

Zapytanie Oferta  |

| tabliczka znamionowa KUP |

| tabliczka znamionowa POKÓJ |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

08.11.2016 

15.11.2016

godz. 14:00

 

WYKONANIE PRZEGLĄDU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W JARNOŁTÓWKU

 

Zapytanie Oferta  |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

03.11.2016

 

10.11.2016

godz. 14:00

 

 

PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SCM Sp. z o. o.

 

Zapytanie Oferta  |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

25.10.2016 

03.11.2016

godz. 11:00

 

PRZYGOTOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKÓW OŚRODKA REHABILITACJI LECZNICZEJ W SUCHYM BORZE

 

Zapytanie Oferta  |

 |   Projekt umowy  |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

14.10.2016

25.11.2016

godz. 15:00

 

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.

 

Zapytanie Oferta  |

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

 

14.10.2016

20.10.2016

godz. 15:00

 

PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO IZBY PRZYJĘĆ DZIECI w SZPITALU w KUP

 

Zapytanie Oferta  |

 

|   Projekt umowy  | Projekt budowlany |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

13.10.2016 

18.10.2016

 godz. 13:00

 

 

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA

 

Zapytanie Oferta  |

 

|   Projekt umowy  |

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 27.09.2016

05.10.2016

 godz. 12:00

 

OPRACOWANIE PFU DO PROJEKTU

PRZEBUDOWY BUDYNKÓW

ORL W SUCHYM BORZE

 

Zapytanie | Formularz oferty |


| Projekt umowy |

 

LINK DO KONCEPCJI ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

https://www.dropbox.com/s/ir7svhaauxt88y6/280-SUCHY%20BOR%20-%20WERSJA%20CYFROWA.zip?dl=0

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dn. 11.10.2016 r.

 

 15.09.2016

23.09.2016

 

 godz. 15:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ

 

Zapytanie |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 14.09.2016

 

19.09.2016

 

 godz. 15:00

 

 

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, MYJĄCYCH ORAZ ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZESTAWACH OD 1 DO 5 NA POTRZEBY SCM SP. Z O. O.

 

Zapytanie | Oferta |

Formularz cenowy | Projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 16.09.2016r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 12.08.2016 

19.08.2016

 

 godz. 11:00

 

DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO I SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA I BUTLI

 

Zapytanie | Oferta |  Formularz cenowy | Projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 01.07.2016

08.07.2016

 

 godz. 15:00

 

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

 

Zapytanie | Formularz oferty |

Formularz cenowy zał.1 | Formularz cenowy zał.2 |

Formularz cenowy zał.3 Formularz cenowy zał 4.|

| Projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

06.06.2016 

04.07.2016

 

 godz. 15:00

 

DOSTAWA I MONTAŻ WYKŁADZINY PCV NA POWIERZCHNI ok. 200m2

 

Zapytanie | 

| Formularz ofertowyProjekt umowy |

 

  ZAWIADOMIENIE - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

25.05.2016

 

06.06.2016

 

 godz. 15:00

 

 

DOSTAWA OPATRUNKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ NA POTRZEBY SCM Sp. z o. o.

 

Zapytanie | Formularz oferty |

| Formularz cenowy | Projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 19.05.2016

30.05.2016

 

 godz. 15:00

 


DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ

 

Zapytanie | Formularz cenowy | Projekt umowy |

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

06.05.2016  

 

12.05.2016

 

 godz. 15:00

 

 

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

Zapytanie |

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

28.04.2016 

05.05.2016

 

godz. 15:00

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I TONERÓW

 

Zapytanie | Formularz cenowy | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

   05.02.2016

15.02.2016

 

godz. 14:00

 

WYKONANIA PROJEKTU SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z ZASILANIEM DEDYKOWANYM, URZĄDZENIAMI AKTYWNYMI ORAZ MODERNIZACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

 

Zapytanie |

 | Oferta |

 | Projekt umowy |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  03.02.2016

10.02.2016

 

godz. 13:00

 

STAŁA KONSERWACJA I PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

| Zapytanie |
| Projekt umowy |
| Zestawienie sprzętu |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 04.12.2015

 

11.12.2015

 

godz. 15:00

 

 

WYKONANIE WYDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU SZPITALA REHABILITACYJNEGO W POKOJU

 

Zapytanie | Oferta |  Projekt umowy |

Rysunki:

| PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

12.11.2015 

26.11.2015

 

godz. 15:00

 

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I SPOSOBU WYKORZYSTANIA KOMPLEKSU BUDYNKÓW W SUCHYM BORZE

 

Zapytanie | Oferta |  Projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

04.11.2015  

 

13.11.2015

 

godz. 15:00

 

 

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

 

Zapytanie | Oferta |

UNIEWAŻNIENIE

 

30.10.2015 

05.11.2015

 

godz. 15:00

 


PRZEPROWADZENIE BADANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01.07.2014r. DO 31.12.2015r.

 

Zapytanie | Oferta |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

30.10.2015

 

12.11.2015

 

godz. 15:00

 


WYKONANIE WYDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU SZPITALA REHABILITACYJNEGO W POKOJU

 

Zapytanie | Oferta |  Projekt umowy |

Rysunki:

| PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

23.10.2015

30.10.2015

 

godz. 15:00

 

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

 

Zapytanie | Oferta |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Tabliczki znamionowe: Kup   |   Pokój 1  |   Pokój 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

15.09.2015

 

21.09.2015

 

 godz. 15:00

 

 

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI „MODERNIZACJA PRACOWNI ENDOSKOPOWYCH CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH”

 

Zapytanie | Oferta |  Projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 15.09.2015

22.09.2015

 godz. 15:00

 

PRACE ROZBIÓRKOWE OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OŚRODKA REHABILITACJI LECZNICZEJ W SUCHYM BORZE

 

Zapytanie | Oferta |  Projekt umowy |

 

UZUPEŁNIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

12.08.2015

 

17.08.2015

 godz. 15:00

 

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, MYJĄCYCH I ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZESTAWACH OD 1 DO 5 NA POTRZEBY  SCM Sp. z o. o.

 

Zapytanie | Oferta |  Formularz cenowy | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

06.08.2015

11.08.2015

 godz. 11:00

 

DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH

 

Zapytanie | Oferta |  Formularz cenowy | Projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

06.08.2015

 

20.08.2015

 

godz. 13:00

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEGO NADZORU

I OBSŁUGI SERWISOWO-EKSPLOATACYJNEJ

KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ

ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE

SZPITALA W KUP

 

Zapytanie | Oferta |  Projekt umowy |

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 08.07.2015

15.07.2015

 

godz. 15:00

 

MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA, ZABUDOWY NOWYCH KOTŁÓW PRACUJĄCYCH NA POTRZEBY DOSTAWY CIEPŁA (CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ) I ZSYNCHRONIZOWANIA UKŁADU GRZEWCZEGO Z INSTALACJĄ SOLARNĄ (C. W. U.) W BUDYNKACH SZPITALA W POKOJU

 

Zapytanie | Oferta |  Projekt umowy |

| Specyfikacja techniczna | Projekt budowlany |

| Przedmiar |

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

27.05.2015 

 

02.06.2015

 

godz. 15:00

 

DOSTAWA OPATRUNKÓW

Zapytanie | Oferta | Formularz cenowyProjekt umowy |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 16.04.2015

23.04.2015

 

godz. 14:00

 

DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA

Zapytanie | Oferta | Formularz cenowyProjekt umowy |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

16.04.2015

 

22.04.2015

 

godz. 12:00

 

 

DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ W POZYCJACH OD 1 DO 16

Zapytanie | Oferta | Formularz cenowyProjekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

15.04.2015

27.04.2015

 

godz. 15:00

 

DOSTAWA APARATU DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ

Zapytanie | Oferta | Zestawienie parametrów technicznych | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

14.04.2015

22.04.2015

 

godz. 12:00

 

DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW

Zapytanie | Formularz cenowy | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

10.04.2015

21.04.2015

 

godz. 12:00

 

FINANSOWANIE INWESTYCJI

"KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNEGO"


Zapytanie |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 31.03.2015

 

08.04.2015

 

godz. 15:00

 

 

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO


| Zapytanie |
| Formularz OFERTA |
| Parametry techniczne sprzętu |
| Projekt umowy |

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

26.01.2015

06.02.2015

godz. 13:00

 

STAŁY NADZÓR I BIEŻĄCA

KONSERWACJA KRIOKOMORY

 

Zapytanie |
Projekt umowy |

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

19.01.2015

02.02.2015

 

STAŁA KONSERWACJA I PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

| Zapytanie |
| Projekt umowy |
| Zestawienie sprzętu |

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  22.12.2014

 30.12.2014

 

MONITOROWANIE OBIEKTÓW

 

 Zapytanie |

 

22.12.2014

29.12.2014

 

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ

| Zapytanie |


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

01.12.2014

08.12.2014

 

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

| Zapytanie |


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 21.11.2014

28.11.2014

godz. 12:00

 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM W WYSOKOŚCI DO 1 MILIONA ZŁ

 

 Zapytanie | Formularz ofertowy |

| WYJAŚNIENIE |

 

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 18.11.2014

28.11.2014

 

WYKONANIE KALENDARZY TRÓJDZIELNYCH NA ROK 2015

 

 Zapytanie |

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

17.10.2014

23.10.2014

godz. 14.00

 

 

WYKONANIE TABLIC PAMIĄTKOWYCH

 

 Zapytanie | | Wzór tablicy |

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

14.10.2014

28.10.2014

 

SPORZĄDZENIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ

 

Zapytanie | | Projekt umowy |

| INSTALACJE SANITARNE I piętro |

| INSTALACJE SANITARNE III piętro |

| ODPOWIEDZI NA PYTANIA |

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

23.09.2014

07.10.2014

godz. 12:00

 

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA

 

| Zapytanie | | Oferta |

| Projekt umowy |

 

| Kody Odpadów |

 

| ODPOWIEDZI NA PYTANIA |

 

 | UZUPEŁNIENIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA |

 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

09.09.2014

17.09.2014

 

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Zapytanie | 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 07.05.2014

16.05.2014

godz. 15:00

 

DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

| Zapytanie | | Parametry techniczne |

 

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

25.04.2014  

 

05.05.2014

godz. 14:00

 

 

WYKONANIE NAKLEJEK INFORMACYJNYCH

 

| Zapytanie| Wzór Naklejek |

 

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

04.04.2014 

10.04.2014

godz. 14:00

 

DOSTAWA ART. BIUROWYCH i TONERÓW

 

| Zapytanie | | Projekt umowy |

| Formularz cenowy |

 

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  07.02.2014

 

14.02.2014

godz. 13:00

 

 

DOSTAWA I MONTAŻ WYKŁADZINY PCV

 

| Zapytanie | | Projekt umowy |

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 30.01.2013

07.02.2014

 godz. 13:00

 

STAŁA KONSERWACJA

SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

| Zapytanie | | Zestawienie sprzętu |

| Zestawienie przeglądów sprzętu |

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

28.01.2013

03.02.2014

 godz. 13:00

 

PRZEGLĄD SPRZĘTU

PRZECIWPOŻAROWEGO

 

| Zapytanie | | Projekt umowy |

| Zestawienie przeglądów sprzętu |

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

20.12.2013

 

27.12.2013

 

godz. 13:00

 

 

PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

| Zapytanie | | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

16.12.2013

20.12.2013

 godz. 13:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

 

| Zapytanie |

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

16.12.2013

 

20.12.2013

 godz. 13:00

 

 

KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

 

| Zapytanie |  | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  10.12.2013

13.12.2013

godz. 14:00

 

 

WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH

 

 

| Zapytanie |    |  Wzór tablicy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

02.12.2013

 

20.12.2013

 godz. 13:00

 

PRZEPROWADZANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW

 

| Ogłoszenie | Oferta | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

02.12.2013

20.12.2013

godz. 13:00

 

PROWADZENIE KONSULTACJI OKULISTYCZNYCH

 

| Zapytanie |  | Oferta| Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

02.12.2013

 

20.12.2013

 godz. 13:00

 

 

USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

| Zapytanie |

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  13.11.2013

06.12.2013

 

DOSTAWA POŚCIELI

 

| Zapytanie |    |  Formularz oferty |  

 

   12.11.2013

 

21.11.2013

godz. 13:00

 

 

WYKONANIE UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH

 

| Zapytanie |     | Projekt umowy |

| Gwarancja |

 

 07.10.2013

14.10.2013

godz. 12:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

| Zapytanie |    |  Formularz oferty |    | Projekt umowy|

| Kody i rodzaje odpadów |

ZAWIADOMIENIE

 

 25.09.2013

 

27.09.2013

 

godz. 14:00

 

 

WYKONANIE TABLIC PAMIĄTKOWYCH

 

| Zapytanie |    | Wzór tablicy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 20.09.2013

 

24.09.2013

 

godz. 14:00

 

 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIE

W PRASIE LOKALNEJ NA OBSZARZE 

GMINY POKÓJ

 

| Zapytanie |    | Treść ogłoszenia |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 20.09.2013

 

24.09.2013

 

godz. 14:00

 

 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIE

W PRASIE LOKALNEJ

 

| Zapytanie |    | Treść ogłoszenia |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 13.09.2013

 

18.09.2013

 

godz. 14:00

 

 

WYKONANIE KALENDARZY ŚCIENNYCH

 

| Zapytanie |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 13.09.2013

 

18.09.2013

 

godz. 14:00

 

 

WYKONANIE BILETÓW WIZYTOWYCH

 

| Zapytanie |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 13.09.2013

 

18.09.2013

 

godz. 14:00

 

 

WYKONANIE ULOTEK INFORMACYJNYCH

 

| Zapytanie |    | Wzór ulotki |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

 22.08.2013

04.09.2013

godz. 12:00

 

DOSTAWA
OBUWIA MEDYCZNEGO

 

| Zapytanie |    |  Formularz oferty |    | Projekt umowy|

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

08.07.2013

12.07.2013

 

WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH

| Zapytanie | Wzór tablicy |

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

02.07.2013

05.07.2013

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU

| Zapytanie |

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 19.03.2013

 29.04.2013

godz. 10:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

 

| Zapytanie |

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

22.03.2013

28.03.2013

godz. 14:00

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I TONERÓW

| Zapytanie |    |  Formularz oferty |    | Projekt umowy|

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

14.03.2013

 

18.03.2013

 godz. 14:00

 

 

DOSTAWA MYNJI-DEZYNFEKTORA DO BASENÓW I POJEMNIKÓW NA MOCZ

 

| Zapytanie |    |  Formularz oferty |    | Projekt umowy |    

Gwarancja |

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

11.12.2012 
20.12.2012

ZAKUP DRUKAREK DO OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH

| Zapytanie |

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 
15.10.2012
godz. 12:00

 

USŁUGA ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW CELEM ICH UNIESZKODLIWIENIA

1. Zapytanie

2. Oferta

3. Projekt umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 07.08.2012
15.08.2012 

 

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

| Zapytanie |

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

31.07.2012 
 10.09.2012

 

PRZYGOTOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI

 

| Zapytanie | | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO IZBY PRZYJĘĆ DZIECI w SZPITALU w KUP