Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Konkursy

Data ogłoszenia Termin składania ofert Temat konkursu
22.12.2017

29.12.2017

 

godz. 10:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU SZPITALNEGO

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

20.12.2017   

28.12.2017

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC dla DZIECI oraz KIEROWNIKA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO


| Ogłoszenie | SWKO |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

19.12.2017 

28.12.2017

 

godz. 12:00

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CHRÓŚCICACH

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 18.12.2017  

27.12.2017

 

godz. 10:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ i SPECJALISTY FIZJOTERAPII w ORD w KUP

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

15.12.2017   

22.12.2017

 

godz. 10:00

 

 WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH: GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA, USG, UDP oraz przeprowadzanie konsultacji z zakresu GASTROENTEROLOGII

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

15.12.2017 

22.12.2017

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA IZBY PRZYJĘĆ

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

08.12.2017 

 

18.12.2017

 

godz. 11:00

 

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU SZPITALNEGO


| Ogłoszenie | SWKO |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

 08.12.2017 

18.12.2017

 

godz. 10:00

 

WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW:

Zastępcy Kierownika Oddziału Chorób Płuc dla Dzieci

Zastępcy Kierownika Oddziału Reumatologicznego

Zastępcy Kierownika Oddziału Chorób Płuc

Zastępcy Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych

Zastępcy Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego w Pokoju


| Ogłoszenie | SWKO |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 08.12.2017

 

15.12.2017

 

godz. 11:00

 

 


WYKONYWANIE BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH W KIERUNKU DIAGNOSTYKI GRUŹLICY

 

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

04.12.2017 

12.12.2017

 

godz. 12:00


WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU TK i MR


| Ogłoszenie | SWKO |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

 30.11.2017

 

08.12.2017

 

godz. 12:00

 

 


PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO W SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

29.11.2017

08.12.2017

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO w SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Wykaz uprawnień i czynności |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

    27.11.2017

08.12.2017

 

godz. 10:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW

PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA

w SCM Sp. z o. o. z siedzibą w KUP

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Wykaz uprawnień i czynności |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

   24.11.2017  

04.12.2017

 

godz. 11:00

 


WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ANALITYKI MEDYCZNEJ I MIKROBIOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ LABORATORIUM SZPITALA W KUP

 

 | Ogłoszenie | SWKO |

| 1 - formularz oferty |

| 2 - formularz cenowy |

| 3-badania wykonywane w siedzibie UZ |
| 4-postępowanie z materiałem do bad. mikrobiologicznych |
| 5-pełny zakres bad. możliwych do wykonania |
| 6-wykaz sprzętu |
| 7-projekt umowy-badania |
| 8-projekt umowy-dzierżawa pomieszczeń |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 30.11.2017r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 01.12.2017r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

  05.10.2017

12.10.2017

 

godz. 13:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CHRÓŚCICACH

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

 
 13.06.2017 

 

21.06.2017

 

godz. 11:00

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ i LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ w Kup

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 
 12.06.2017

21.06.2017

 

godz. 11:00

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA

DYŻURNEGO W PIONIE INTERNISTYCZNYCH

SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

29.05.2017

 

07.06.2017

 

godz. 11:00

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA

MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.

 

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Wykaz uprawnień i czynności |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 29.05.2017

 

07.06.2017

 

godz. 11:00

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW

PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA

w SCM Sp. z o. o. z siedzibą w KUP

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Wykaz uprawnień i czynności |

 | Formularz Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

13.04.2017 

27.04.2017

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA

DYŻURNEGO W PIONIE INTERNISTYCZNYCH

SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU - UNIEWAŻNIENIE

 

 

09.01.2017

 

18.01.2017

 

godz. 11:00

 


PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW

PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA

w SCM Sp. z o. o. z siedzibą w KUP

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Wykaz uprawnień |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

22.12.2016

30.12.2016

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA

POZ W CHRÓŚCICACH

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

22.12.2016

30.12.2016

 

godz. 9:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW:

 1. Kierownika Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Pokoju oraz specjalisty

     fizjoterapii w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Pokoju,


 2. Specjalisty fizjoterapii w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Kup,


 3. Specjalisty fizjoterapii w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Suchym Borze.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

20.12.2016

28.12.2016

 

godz. 11:00

 

WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Z ZAKRES: GASTROSKOPII,

KOLONOSKOPII, USG i UDP


| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

  19.12.2016

27.12.2016

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA

DYŻURNEGO W PIONIE INTERNISTYCZNYM

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 15.12.2016

23.12.2016

 

godz. 11:00

 

WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

i REZONANSU MAGNETYCZNEGO

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 15.12.2016

22.12.2016

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA

MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.

z siedzibą w KUP

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Wykaz uprawnień |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

13.12.2016 

 

21.12.2016

 

godz. 11:30

 

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Wykaz uprawnień |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

12.12.2016 

20.12.2016

 

godz. 11:00

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW:

1. Lekarza Oddziału Rehabilitacyjnego i Lekarskiej Ambulatoryjnej Opieki Rehabilitacyjnej i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala w Pokoju,

2. Lekarza Oddziału Rehabilitacyjnego i Lekarskiej Ambulatoryjnej Opieki Rehabilitacyjnej Szpitala w Pokoju,

3. Lekarza Oddziału Rehabilitacyjnego i Poradni Reumatologicznej Szpitala w Pokoju,

4. Lekarza Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Lekarskiej Ambulatoryjnej Opieki Rehabilitacyjnej w Suchym Borze.

 

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

07.12.2016

14.12.2016

 

godz. 11:00

 


PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU SZPITALNEGO

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

 

 

 

 07.11.2016  

15.11.2016

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY

KIEROWNIKA ODDZIAŁU SZPITALNEGO

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

 04.11.2016

15.11.2016

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW

LEKARZA DYŻURNEGO

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

25.10.2016

 

04.11.2016

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

25.10.2016

04.11.2016

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC DLA DZIECI WRAZ Z PEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW LEKARZA PORADNI CHORÓB PŁUC DLA DZIECI

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

 

19.08.2016   

29.08.2016

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO w PIONIE INTERNISTYCZNYM SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 20.06.2016  

27.06.2016

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO w SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

10.06.2016 

17.06.2016

 

godz. 12:00

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA w ODDZIALE GERIATRYCZNYM i w ODDZIALE REHABILITACYJNYM

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

25.05.2016

06.06.2016

 

godz. 12:00

 

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW:
LEKARZA
O. WEW. i POZ w CHRÓŚCICACH
LEKARZA DYŻURNEGO W PIONIE INTERNISTYCZNYM

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta |

| Projekt umowy - lekarz |

| Projekt umowy - lekarz dyżurny |

 

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 

18.05.2016   

25.05.2016

 

godz. 12:00

 

 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI

w SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Załącznik nr 1 do SWKO - wykaz uprawnień i czynności |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

 

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 

 22.04.2016  

28.04.2016

 

godz. 11:00

 

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA IZBY PRZYJĘĆ

 

 | Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 

24.03.2016   

30.03.2016

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA

DYŻURNEGO W PIONIE INTERNISTYCZNYM

SCM Sp. z o. o.

 

 | Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 

08.02.2016

16.02.2016

 

godz. 11:00

 

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO w PIONIE PULMONOLOGICZNYM SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 

 20.01.2016  

26.01.2016

 

godz. 12:00

 

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW LEKARZA POZ w CHRÓŚCICACH

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 

 

30.12.2015

05.01.2016

 

 godz. 12:00

 

 

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW LEKARZA w SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

  16.12.2015

22.12.2015

 

 godz. 15:00

 

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO w SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie

 | Oferta | Projekt umowy |

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 16.12.2015

 23.12.2015

 

 godz. 11:00

 

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW LEKARZA w SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 15.12.2015 

 

23.12.2015

 

 godz. 12:00

 

 

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI w SCM Sp. z o. o

 

| Ogłoszenie | SWKO |Załącznik nr 1 do SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

15.12.2015  

22.12.2015

 

 godz. 11:00

 

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO w SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

14.12.2015 

 

 18.12.2015

 

 godz. 11:45

 

 

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH w SCM Sp. z o. o.

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 

14.10.2015

 22.10.2015

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW

LEKARZA / LEKARZA DYŻURNEGO

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 

  22.09.2015  

29.09.2015

 

godz. 11:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SPECJALISTY FIZJOTERAPII

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

  

 24.12.2014   

30.12.2014

 

godz. 12:00

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy |

  ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 24.12.2014  

30.12.2014

 

godz. 11:00

 

 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA

| Ogłoszenie | SWKO |

 | OfertaProjekt umowy |

  ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

03.12.2014

 

11.12.2014

 

godz. 10:00

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI w SCM Sp. z o. o. z siedzibą w Kup

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| załącznik nr 1 do SWKO - wykaz uprawnień i czynności |

 | Oferta | Projekt umowy |

| godzinowy wykaz zrealizowanych świadczeń - pielęgniarka |

 

 | ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 25.11.2014

04.12.2014

godz. 12:00

 

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ANALITYKI MEDYCZNEJ I MIKROBIOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ LABORATORIUM SZPITALA W KUP

 

 | Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta |

| Zał. nr 1 do oferty-formularz cenowy |

| Zał. nr 1 do SWKO - wykaz badań CITO |

| Zał. nr 2 do SWKO - badania w siedzibie udzielającego zamówienia |

| Zał. nr 3 do SWKO - postępowanie z materiałem do badań makrobiologicznych |

Projekt umowy - badania|

| Projekt umowy dzierżawy pomieszczeń |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 03.12.2014r.

 

 | ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 23.10.2014

 29.10.2014

godz. 11.00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO I PORADNI REHABILITACYJNEJ

| Ogłoszenie | SWKO |

| Godzinowy wykaz zrealizowanych świadczeń |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 

 26.09.2014 

 30.09.2014

godz. 11.15

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA O. REHABILITACYJNEGO I PORADNI REHABILITACYJNEJ

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Godzinowy wykaz zrealizowanych świadczeń |

 | Oferta | Projekt umowy |

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU |

 

 12.09.2014 

 23.09.2014

godz. 11.00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| załącznik nr 1 do SWKO - wykaz uprawnień i czynności |

 | Oferta | Projekt umowy |

| godzinowy wykaz zrealizowanych świadczeń - pielęgniarka |

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU |

 

 17.04.2014

 24.04.2014

godz. 10.00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA: ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC, ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO, DYŻURNEGO W PIONIE PULMONOLOGICZNYM

 

| Ogłoszenie | SWKO |

 | Oferta | Projekt umowy | Projekt umowy - dyżury |

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

04.02.2014

12.02.2014

godz. 12.00

 

PRZEPROWADZANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH: NEUROLOGICZNYCH i PSYCHIATRYCZNYCH

| Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta | Projekt umowy |

 

| ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU |

 

 

 

04.02.2014

07.02.2014

godz. 12.00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC

| Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta | Projekt umowy |

| ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU |

 

10.01.2014

13.01.2014

 

KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI PRZEŁOŻONEJ

 

| Ogłoszenie |

 

 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

24.12.2013 

30.12.2013

godz. 10:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA

W PIONIE INTERNISTYCZNYM

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 24.12.2013

30.12.2013

godz. 10:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA

ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNEGO

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 24.12.2013

30.12.2013

godz. 09:00

 

WYKONYWANIE BADAŃ EDNOSKOPOWYCH

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 24.12.2013

30.12.2013

godz. 10:00

 

PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW LEKARZA

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

   19.12.2013

23.12.2013

godz. 11:00

 

PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO IZBY PRZYJĘĆ

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta | Projekt umowy |

 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

 

  19.12.2013

23.12.2013

godz. 10:00

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ODDZIAŁU

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta | Projekt umowy |

 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 19.12.2013

23.12.2013

godz. 10:30

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta | Projekt umowy |

  ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 17.12.2013

23.12.2013

 

godz. 12:00

 

BADANIA W KIERUNKU PRĄTKA GRUŹLICY

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta | Projekt umowy |

 ZAWIADOMIENIE - zmiany w zapisach

Oferta - po modyfikacji

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 11.12.2013

16.12.2013

 

godz. 13:00

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Oferta | Projekt umowy

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 09.12.2013  

16.12.2013

 

godz. 11:00

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Zał. nr 1 - Wykaz uprawnień i czynności |

| Formularz Oferty | Projekt umowy |

 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

06.12.2013  

11.12.2013

 

godz. 11:00

 

 

PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO IZBY PRZYJĘĆ

 

| Ogłoszenie | SWKO | Formularz Oferty | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

 

20.11.2013

02.12.2013

 

godz. 11:00

 

Badania ezofagogastroskopii,

kolonoskopii, usg i udp

 

| Ogłoszenie | SWKO | Oferta | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

20.11.2013

02.12.2013

 

godz. 10:00

 

Badania histopatologiczne

i badania w kierunku  prątka gruźlicy

 

| Ogłoszenie | SWKO | Projekt umowy |

Formularze oferty:

| badania histopatologiczne |

| badania w kierunku prątka gruźlicy |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

20.11.2013

02.12.2013

 

godz. 09:00

 

Prowadzenie konsultacji specjalistycznych

 

| Ogłoszenie | SWKO | Oferta | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

20.11.2013

 

02.12.2013

 

godz. 08:00

 

 

Wykonywanie badań diagnostycznych

| Ogłoszenie | SWKO | | Projekt umowy |

Formularze oferty:

kontrastowe | densytometria | nmr | scyntografia |

| tk | tk-znieczulenie |

PISMO ZMIANY

Formularz oferty po zmianach :

| tk | tk-znieczulenie |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

17.10.2013

28.10.2013

godz. 10:00

 

Pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w pionie pulmonologicznym Szpitala w Kup

 

| Ogłoszenie | SWKO | Oferta |

| Projekt umowy | Godzinowy wykaz zrealizowanych świadczeń|
 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

12.08.2013

20.08.2013

godz. 10:00

 

Pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w pionie pulmonologicznym Szpitala w Kup

 

| Ogłoszenie | SWKO | Oferta |

| Projekt umowy | Godzinowy wykaz zrealizowanych świadczeń|

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

 

24.06.2013

 

28.06.2013

 

godz. 10:15

 

 

Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala w Pokoju

| Ogłoszenie | SWKO |

| Formularz Oferty | Projekt umowy |

 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

 

24.06.2013 

 

28.06.2013

 

godz. 09:15

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń         zdrowotnych polegających na :  

1.  pełnieniu  obowiązków lekarza Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Reumatologicznego oraz Poradni Reumatologicznej i  dyżurów lekarskich w pionie internistycznym Szpitala w Kup

2.  pełnieniu  obowiązków lekarza Izby Przyjęć Szpitala w Kup w zakresie  przyjęć planowych

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Formularz Oferty | Projekt umowy -zakres 1 |

| Projekt umowy -zakres 2 |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

  23.04.2013

 

29.04.2013

 

godz. 12:00

 

 

Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala w Pokoju

| Ogłoszenie | SWKO |

| Formularz Oferty | Projekt umowy |

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 22.03.2013

28.03.2013

godz. 11:00

 

Pełnienie obowiązków pielęgniarki
w Zespole Szpitali w Kup

| Ogłoszenie | SWKO |

Formularz Oferty | Projekt umowy |

| Zakres obowiązków |

 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 13.03.2013

25.03.2013

godz. 14:00

 

Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala w Pokoju, lekarza Oddziału Geriatrycznego Szpitala w Kup, lekarza Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w Kup

 

| Ogłoszenie | SWKO |

Formularz Oferty | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

18.01.2013

25.01.2013

godz. 09:00

 

Pełnienie obowiązków Kierownika Oddziału Geriatrycznego Szpitala w Kup

 

| Ogłoszenie | SWKO |

Formularz Oferty | Projekt umowy |

  

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

21.12.2012 

 

28.12.2012 godz. 09:00

 

 

Pełnienie obowiązków Kierownika Oddziału Geriatrycznego Szpitala w Kup, lekarza Oddziału Geriatrycznego Szpitala w Kup,
lekarza Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala w Pokoju, lekarza dyżurnego w pionie internistycznym Szpitala w Kup

 

| Ogłoszenie | SWKO |

| Zał. nr 1 do SWKO - REGULAMIN DYŻURU LEKARSKIEGO

Formularz Oferty | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

  13.12.2012

21.12.2012 godz. 09:00 

 

 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY

 

| Ogłoszenie | SWKO | Formularz Oferty | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

  

 13.12.2012

 

21.12.2012 godz. 09:30

 

 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO IZBY PRZYJĘĆ

 

| Ogłoszenie | SWKO | Formularz Oferty | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU II

 

 19.11.2012 

26.11.2012 godz. 11:00

 

Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia obowiązków lekarza w Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Pokoju  (dwóch lekarzy)

 

| Ogłoszenie | SWKO | Formularz Oferty | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 17.10.2012

24.10.2012 godz. 12:00 

 

Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań endoskopowych,  USG i UDP

 

 | Ogłoszenie | SWKO | Formularz Oferty | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 17.10.2012

 24.10.2012 godz. 11:00

 

Świadczenia zdrowotne w zakresie przeprowadzania anatomopatologicznej 

sekcji zwłok

 

 | Ogłoszenie | SWKO | Formularz Oferty | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 17.10.2012

 24.10.2012 godz. 10:00

 

Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badańn histopatologicznych i badań w zakresie mikrobiologii prątka gruźlicy

 

 | Ogłoszenie | SWKO | Formularz Oferty | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 17.10.2012

 

24.10.2012 godz. 09:00

 

 

Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania konsultacji specjalistycznych

 

| Ogłoszenie | SWKO | Formularz Oferty | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 17.10.2012

24.10.2012 godz. 08:00

 

Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

 

 | Ogłoszenie | SWKO | Formularz Oferty | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

11.10.2012

19.10.2012 godz. 11:00

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW LEKARZA W ODDZIALE GERIATRII

 

| Ogłoszenie  |  SWKO  | Formularz Oferty  | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

 

20.11.2013

29.08.2016

 

godz. 11:00

dnia: 2017-12-08

Termin składania ofert: 2017-12-18 godz.: 10:00

../przetargi/2017/konkursy/15_12_2/4.doc