Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Oddział Reumatologiczny

 

II PIĘTRO

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: 

 lek. med. Małgorzata Falenta-Hitnarowicz

 specjalista reumatolog,

 lekarz chorób wewnętrznych

Z-ca Kierownika Oddziału: 

 lek. med. Anna Kleszcz

 specjalista reumatolog,

 specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa: 
 mgr Katarzyna Koc
Liczba łóżek: 
 23
Kontakt na Oddział: 

 Dyżurka Pielęgniarska            77 40 32 835

 Dyżurka Lekarska                   77 42 74 704

 Lekarz Kierujący                     77 40 32 833

 Oddziałem

 Pacjenci                                    77 40 32 836

 

 Informacje ogólne:

 

   Oddział Reumatologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób reumatycznych oraz prowadzeniem specjalizacji z zakresu reumatologii.

Zakres udzielanych świadczeń:

Diagnozujemy i leczymy kompleksowo według najnowszych standardów przewlekłe choroby reumatoidalne, także w ramach  programów terapeutycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Leczeniem pacjentów zajmuje się 5 lekarzy i 9 pielęgniarek.

Oddział posiada akredytacje do odbywania staży specjalistycznych oraz prowadzenia specjalizacji z reumatologii.

 

Oddział znajduje się na II piętrze.

 


 

ZASADY PRZYJĘĆ

DO ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNEGO W KUP

 

 

PLIK DO POBRANIA  (PDF)

 


 

 KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY PACJENTA KIEROWANEGO

  DO ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNEGO W KUP

 

PLIK DO POBRANIA  (PDF)