Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Oddział Geriatryczny

 

I PIĘTRO

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: 

 lek. med Dariusz Wąsowicz

 specjalista geriatra

Pielęgniarka Oddziałowa: 
 mgr Małgorzata Pożoga
Ilość łóżek: 
 26
Kontakt na Oddział: 

 Dyżurka Pielęgniarska     77 42 74 702

 Dyżurka Lekarska            77 42 74 701

 Lekarz Kierujący              77 42 74 700

 Oddziałem

 Pacjenci                             77 42 74 703

 

 Informacje ogólne:

   Oddział nastawiony jest na diagnostykę i leczenie otępień, zaburzeń chodu
i równowagi, zespołów bólowych układu kostno-stawowego oraz wielu różnych schorzeń towarzyszących pacjentom w wieku podeszłym.

Zakres udzielanych świadczeń:

W profilaktyce zespołów neurodegeneracyjnych OUN wykonujemy u wszystkich pacjentów  oznaczenie poziomu witaminy B12. Do oceny stanu umysłowego używamy skal: MMSE, MOCA, GDS, testu fluencji słownej. Ocenę wydolności czynnościowej przeprowadzamy w skalach ADL, IADL, Bartela Szczególnymi instrumentami całościowej oceny geriatrycznej są skale służące do oceny ryzyka upadków -Tinetti, ryzyka rozwoju odleżyn, oraz stanu odżywienia.

Leczeniem pacjentów zajmuje się 2 lekarzy specjalistów, 12 pielęgniarek, 3 fizjoterapeutów, 1 masażysta, 1 opiekun medyczny, 1 psycholog.

 

Oddział znajduje się na I piętrze.

 


 

REGULAMIN PRZYJĘĆ

  DO ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO W KUP

 

PLIK DO POBRANIA  (PDF)

 


 

KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY PACJENTA KIEROWANEGO

  DO ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO W KUP

 

PLIK DO POBRANIA  (PDF)