Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Oddział Chorób Wewnętrznych

 

II PIĘTRO

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: 

 dr n. med. Mariusz Szczerbowski

 specjalista chorób wewnętrznych,

 specjalista kardiolog

Z-ca Kierownika Oddziału: 

 lek. med. Paweł Wartenberg

 specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa: 
 Bożena Ulińska
Liczba łóżek: 
 36
Telefony kontaktowe: 

 Dyżurka Pielęgniarska  77 40 32 847

 Dyżurka Lekarska          77 40 32 846

 Lekarz Kierujący            77 40 32 845

 Oddziałem      

 Pacjenci                          77 40 32 848

 

Informacje ogólne:

 

   Do zadań oddziału należy w szczególności:

  1. Specjalistyczna diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia,
  2. Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca: elektrokardiologiczna ( m. in. próba wysiłkowa), echo kardiologiczna,
  3. Kwalifikacja pacjentów do stałej elektroterapii (rozruszniki serca),
  4. Specjalistyczna diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu pokarmowego oraz chorób metabolicznych, w tym m. in. nieswoistych zapaleń jelit, kompleksowa diagnostyka schorzeń wątroby,
  5. Kwalifikacja do badań i zabiegów endoskopowych,
  6. Diagnostyka i leczenie krwawień z przewodu pokarmowego,
  7. Świadczenie usług diagnostycznych i konsultacyjnych w zakresie reprezentowanej specjalności
    i na rzecz innych oddziałów szpitala.

 

Oddział jako jedyny w województwie opolskim wykonuje pH metrię przełyku.

Z oddziałem współpracuje poradnia przyszpitalna, która stanowi zaplecze ambulatoryjne, umożliwiające dalsze leczenie i diagnostykę pacjentów po hospitalizacji.

W oddziale 36- łóżkowym wydzielona jest  4- osobowa Sala Wzmożonego Nadzoru. 

Leczeniem pacjentów zajmuje się 3 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych. Zespół pielęgniarski składa się z 14

pielęgniarek.

Oddział posiada akredytację wymaganą do prowadzenia staży specjalistycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych.

 

Oddział znajduje się na II piętrze.

 


 

REGULAMIN PRZYJĘĆ

DO ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W KUP

 

PLIK DO POBRANIA  (PDF)