Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Oddział Chorób Płuc

 

III PIĘTRO

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: 

 lek. med. Teresa Grzegrzółka

 specjalista chorób płuc,

 specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca Kierownika Oddziału: 

 lek. med. Małgorzata Zajder-Minecka

 specjalista chorób płuc

Pielęgniarka Oddziałowa: 
 Róża Osiecka, Alina Kopczyńska
Ilość łóżek: 
 54
Kontakt na Oddział: 

 Dyżurka Pielęgniarska      77 40 32 841

 (chorób płuc)

 Dyżurka Pielęgniarska       77 40 32 831

 (gruźlica)

 Lekarz Kierujący                77 40 32 837

 Oddziałem

 Pielęgniarka Oddziałowa  77 40 32 839

 Pacjenci                               77 40 32 842

 (choroby płuc)

 Pacjenci                               77 40 32 832

 (gruźlica)

 

 Informacje ogólne:

 

   Do zadań Oddziału należy w szczególności:

  1. leczenie nowotworów płuc (chemioterapia),
  2. leczenie chorób układu oddechowego ( m. In. astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby oskrzelowo-płucnej, zatorowości płucnej, sarkoidozy płuc),
  3. diagnostyka w zakresie: bronchofiberoskopii, nakłuć opłucnej, biopsji transtorakalnych, bronchoaspiracji drzewa oskrzelowego, płukania oskrzelikowi-pęcherzykowe (BAL), badań spirometrycznych,
  4. usuwanie ciał obcych z drzewa oskrzelowego,
  5. kompleksowa diagnostyka i leczenie gruźlicy płuc,
  6. kwalifikacje pacjentów do domowego leczenia tlenem,
  7. kinezyterapia oddechowa,
  8. świadczenie usług diagnostycznych i konsultacyjnych w zakresie reprezentowanej specjalności i na rzecz innych oddziałów szpitala.

Pacjenci z wykrytą gruźlicą, potwierdzoną bakteriologicznie, są izolowani w części zamkniętej oddziału, zabezpieczonej śluzą. Kontakt chorych z rodziną odbywa się przez wideo-telefon.

Leczeniem pacjentów zajmuje się 5 lekarzy specjalistów i 23 pielęgniarki.

Na oddziale znajduje się również: inhalatornia, pracownia badań czynnościowych, gabinety zabiegowe, pomieszczenie przystosowane do wykonywania polisomnografii oraz pokój dziennego pobytu dla pacjentów i odwiedzających.

 

W Oddziale wykonywane są  badania polisomnograficzne (diagnostyka bezdechów śródsennych)  Wykonanie badania polisomnograficznego wiąże się z koniecznością krótkotrwałej hospitalizacji na Oddziale Chorób Płuc.

W celu wykonania badania wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu (POZ) do Oddziału Chorób Płuc. Czas oczekiwania na badanie wynosi ok. 5-6 miesięcy.

Krok pierwszy:
Rejestracja:
pod nr telefonu: 77/42 74 707,  codziennie w godz. od 8:00- 13:00.

Krok drugi:
Po zarejestrowaniu, czyli wpisaniu pacjenta do kolejki oczekujących, pacjent zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie przyjęcia na Oddział z miesięcznym wyprzedzeniem.

Krok trzeci:
W wyznaczonym dniu przyjęcia na Oddział, pacjent zgłasza się ze skierowaniem na Izbę Przyjęć.

Uwaga:
Na dzień przed wyznaczonym terminem przyjęcia prosi się pacjenta o potwierdzenie terminu badania. W razie nie potwierdzenia terminu, wykonanie badania może być niemożliwe.

Badanie polisomnograficzne wykonuje się w nocy podczas snu. Pacjent przychodzi do szpitala po południu, zostaje na noc, następnego dnia rano zostaje wypisany do domu. Wyniki badania, właściwie opisane, są dostępne po kilku dniach. Na ich podstawie lekarz określa i proponuje pacjentowi odpowiednią terapię.

 

Oddział znajduje się na III piętrze.

 


 

 REGULAMIN PRZYJĘĆ

DO ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC W KUP

 

PLIK DO POBRANIA  (PDF)