Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Informatyzacja

 

INFORMATYZACJA  II  ETAP

 

Program Regionalny  

Unia Europejska

Inwestujemy w Twoją Przyszłość

Zespół Szpitali w Kup realizuje projekt pn.„Wzrost znaczenia usług elektronicznych
w obsłudze pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup dzięki rozbudowie systemy informatycznego placówek medycznych”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
 na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa RPOP.02.00.00 Społeczeństwo informacyjne.

Działanie RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych

Całkowita wartość projektu: 915 155,48 zł.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
537 917,46 zł.

Przedmiotem projektu będzie rozbudowa istniejącego systemu informatycznego o moduły takie jak:

- E-wynik, któryułatwi informowanie pacjentów o ich stanie zdrowia, ponieważ każda zalogowana osoba otrzyma natychmiastowy dostęp do wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych;

- pracownie diagnostyczne – umożliwi sprawne wyszukiwanie pacjentów wg różnych kryteriów, zapewni sprawne prowadzenie rejestracji zleceń zewnętrznych, planowanie wizyt lekarskich, przegląd badań medycznych;

- pracownie RTG – umożliwi przesyłanie zdjęć do opisu poza Zespół Szpitali;

- E-płatność – pozwalający na bezgotówkowe rozliczanie płatności drogą elektroniczną.

 


 

Program Regionalny  

Unia Europejska

 

Zespół Szpitali w Kup realizuje Projekt

pn. „Rozbudowa systemu Informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup”

współfinansowany przez UnięEuropejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Z dniem 30 listopada 2010 zakończone zostały prace nad modułami: - Przychodnia - Zlecenia - Rehabilitacja - Zakażenia Szpitalne - Archiwum

Z dniem 30 czerwca 2011 zakończone zostały prace nad modułami: - ePacjent - eKontrahent - Kalkulacja Kosztów Leczenia - Wycena Procedur Medycznych - System Analityczny - Hurtownia Danych

 "inwestujemy w Twoją przyszłość"

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 nr RPOP.02.02.00-16-014/09-00 z dnia 28 stycznia 2010r. Oś priorytetowa RPOP.02.00.00 Społeczeństwo informacyjne. Działanie RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych.

 

 

Rejestracja do Szpitalnego Portalu Informacyjnego znajduje się pod adresem:

https://ww.spi.szpital-kup.eu