Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Wypisy z oddziałów

Wypisy z Oddziału odbywają się od poniedziałku do piątku

od godziny 9:00 do godziny 15:00.

 

Karta informacyjna (wypis), zwolnienie lekarskie oraz inne dokumenty medyczne

winny być odbierane w SEKRETARIACIE MEDYCZNYM,

który znajduje się na II piętrze Szpitala lub u lekarza prowadzącego w dniu wypisu.

 


Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy informowany jest o wypisie do domu

na dwa dni przed planowanym terminem.