Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Przyjęcie do szpitala

REJESTRACJA PACJENTA NA ODDZIAŁ:

Przy rejestracji na oddział pacjent powinien posiadać:

   1. Skierowanie w przypadku przyjęcia planowanego (skierowanie nie jest wymagane w stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach).

Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy podać w rejestracji swój numer PESEL
i potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacja szkolną.

Poprzez elektroniczny system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) rejestratorka ma możliwość potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w bazie NFZ. Jeżeli NFZ nie potwierdził uprawnień, a pacjent wie, że ma do nich prawo, może je potwierdzić poprzez:


• przedstawienie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, jak: druk ZUS RMUA, dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta lub rencisty,
• złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń.

 

   2. W przypadku przewlekłego zażywania leków prosimy o dostarczenie spisu leków

wraz z dawkowaniem, ewentualnie dostarczenie samych leków.

Pielęgniarka w obecności pacjenta dokonuje spisu pozostawionej odzieży
i zabezpiecza ją w depozycie Szpitala.


CO PACJENT POWINIEN POSIADAĆ PRZY PRZYJĘCIU NA ODZIAŁ:

 • przybory toaletowe, środki higieny osobistej,
 • szklanka lub kubek, sztućce ( łyżka, widelec, nóż, łyżeczka)
 • piżamę lub koszulę nocną, szlafrok, kapcie,
 • klapki pod prysznic,
 • dres (Oddział Geriatryczny i Reumatologiczny)

CO MOŻNA JESZCZE ZABRAĆ NA ODDZIAŁ SZPITALNY?

 • wodę mineralną niegazowaną,
 • używane dotychczas lekarstwa,
 • papier toaletowy, chusteczki higieniczne,
 • książkę, czasopisma, dla dzieci ulubioną maskotkę,
 • radio - najlepiej ze słuchawkami
 • *suszarkę do włosów, elektryczną maszynkę do golenia

*za używanie przez pacjenta własnego niesprawnego sprzętu elektrycznego szpital nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ich użytkowania oraz powstałych szkód.

 

 

ZASADY PRZYJĘĆ

 DO ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO W POKOJU

PLIK DO POBRANIA  (PDF)

KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY PACJENTA KIEROWANEGO

 DO ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO W POKOJU

PLIK DO POBRANIA  (PDF)

 


REGULAMIN PRZYJĘĆ

  DO ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO W KUP

 PLIK DO POBRANIA  (PDF)

 KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY PACJENTA KIEROWANEGO

  DO ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO W KUP

 PLIK DO POBRANIA  (PDF)

 


 

REGULAMIN PRZYJĘĆ

   DO ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNEGO W KUP

  PLIK DO POBRANIA  (PDF)

   KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY PACJENTA KIEROWANEGO

   DO ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNEGO W KUP

  PLIK DO POBRANIA  (PDF)