Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Obowiązki pacjenta

 • Pacjent zobowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego.
 • W czasie wizyty lekarskiej, konsultacji, zabiegów, badań itp. pacjent powinien przebywać na sali chorych.
 • Pacjent powinien przestrzegać godzin wyznaczonych na spożywanie posiłków:

śniadanie      8.00- 8.30

obiad           12.00-13.00

kolacja         16.30-17.30

 • Pacjent może spożywać produkty żywnościowe dostarczone z zewnątrz, które powinny być odpowiednie  do zaleconej diety, z zachowanym okresem ważności.  Produkty należy przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych – szafka przyłóżkowa, lodówka oddziałowa.
 • Pacjent powinien w salach chorych i innych pomieszczeniach w oddziale, jak również
   w szpitalu zachowywać się kulturalnie, a w szczególności:

nie zakłócać spokoju innym chorym,

nie zakłócać ciszy nocnej – od 22.00 do 6.00,

oglądać programy telewizyjne i słuchać radia do godziny 22.00, po godzinie 22.00 przy użyciu słuchawek,

wyrzucać do kosza opisanego śmieci ogólne ( odpady ogólne)-odpady komunalno-   bytowe (śmieci), a do kosza opisanego odpady medyczne - odpady ( m.in.  lignina, pampersy, gaziki, waciki itp.) mające kontakt z jego krwią; wydzielinami z nosa, gardła, ucha, narządów płciowych itp.

nie wolno odpadów wyrzucać przez okno lub pozostawiać w miejscach do tego nie przeznaczonych.

 • Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • Pacjent może przebywać w okresie letnim w ogrodzie szpitalnym po uzyskaniu zgody
  lekarza lub pielęgniarki dyżurnej.
 • Pacjent może korzystać z sieci punktów sprzedaży znajdujących się na terenie Szpitala.
 • Pacjentowi przebywającemu na leczeniu, nie wolno:

przyjmować leków i stosować jakichkolwiek zabiegów bez zgody lekarza,

zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki

 • Nie wolno:

spożywać alkoholu, narkotyków, uprawiać gier hazardowych oraz handlu,

manipulować przy aparaturze medycznej, urządzeniach elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych i windach,

używać grzałek elektrycznych,

wychodzić poza obręb oddziału bez powiadomienia pielęgniarki,

opuszczać terenu szpitala bez uzyskania przepustki od lekarza.

 • Pacjent (lub jego prawny opiekun) jest odpowiedzialny za przedmioty oddane do jego
  użytku na czas pobytu w szpitalu. Za szkody powstałe z jego winy ponosi pełną
  odpowiedzialność finansową.