Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Ankiety

           Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest poznanie opinii na temat świadczonych usług zdrowotnych przez Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Kup. Ankieta jest anonimowa, a uwagi Państwa będą cennymi wskazówkami, które zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian poprawiających jakość usług zdrowotnych.

 

Szpital w Kup:

Szpital w Pokoju: