Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

Ogólnopolski Ranking Szpitali Rzeczpospolitej "Bezpieczny Szpital 2017"

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o.  z/s w Kup po raz 7 w pierwszej  10  w kategorii szpitali niezabiegowych w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej "Bezpieczny Szpital 2017".

14 grudnia 2017r. w Warszawie odbyła się na uroczystej Gala podczas, której ogłoszono setkę najlepszych szpitali w Polsce.

Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup zajął 7 miejsce w kategorii Szpitali Niezabiegowych.

Na pierwszym miejscu w/w kategorii znalazł się Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, a na drugim miejscu Szpital Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego Św. Jadwigi z Opola.

W tegorocznym rankingu udział wzięło 204 szpitale.
Ranking podzielony był na 3 kategorie:
1. Szpitale wielospecjalistyczne
2. Szpitale monospecjalistyczne
3. Szpitale niezabiegowe

Ranking powstał na podstawie opracowanej przez Centrum Monitorowania Jakością  w Ochronie Zdrowia i wysyłanej do szpitali ankiety. Zawierała ona niemal 300 pytań dotyczących infrastruktury szpitalnej, jakości opieki, komfortu pobytu pacjenta w szpitalu, zakażeń,  prowadzonej polityki lekowej, uzyskanych certyfikatów i sytuacji finansowej placówki.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 1000. Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup zdobył 613 punktów, co daje 162 miejsce w klasyfikacji wszystkich szpitali biorących udział w rankingu.

Na pierwszym miejscu w rankingu, w kategorii szpitali zabiegowych wielospecjalistycznych uplasowało się Centrum Onkologii w Bydgoszczy (907 pkt). Na drugim Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA z Rzeszowa, a na trzecim miejscu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku.
Z województwa opolskiego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny znalazł się na 19 pozycji, Szpital Wojewódzki w Opolu  sp. z o.o. na 36 miejscu,  Szpital w Nysie na 63 miejscu.

 

Ranking  szpitali niezabiegowych