Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW        

W związku z nie zakwalifikowaniem się do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Zdrowotnego Poradni Reumatologicznej w Pokoju, informujemy, że z dniem 1 października 2017r. zaprzestała działalność Poradnia Reumatologiczna w Szpitalu w Pokoju.

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o. o z/s w Kup udziela nadal świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu reumatologii w poradni przyszpitalnej w Kup, przy ulicy Karola Miarki 11.