Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA Z SUCHEGO BORU PRZENIESIONA DO KUP

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA Z SUCHEGO BORU PRZENIESIONA DO KUP

Zarząd Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z/s w Kup informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu Spółki z dnia 8 marca 2017r nastąpiła zmiana w umowach z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju rehabilitacja lecznicza dotycząca zmiany dotychczasowego miejsca realizacji świadczeń rehabilitacyjnych w Suchym Borze na Szpital Pulmonologiczno - Reumatologiczny w Kup.

            Z dniem 1 lipca 2017r przeniesiony został bez zmian, cały zakres  realizowanych świadczeń, tzn.:

1. Poradnia rehabilitacyjna - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna;
2. Rehabilitacja ambulatoryjna;
3. Rehabilitacja w Ośrodku Dziennym  (dla dorosłych);
4. Rehabilitacja w Ośrodku Dziennym dla Dzieci.

Wszystkich zainteresowanych realizacją świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu w Kup, a szczególnie Rodziców i Opiekunów Prawnych dzieci zapraszamy od dnia 3 lipca 2017r. (poniedziałek) do kontaktu z Zakładem Rehabilitacji Leczniczej pod numerami telefonów:
  77/427 47 17, 77/427 47 19, 77/406 54 66 celem uzyskania wszelkich informacji szczegółowych i uzgodnienia terminu rehabilitacji.

Wejście do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, mieści się obok wejścia głównego do Szpitala (obok Izby Przyjęć).

Rejestracja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30.

Szczegółowe informacje o Poradni Rehabilitacyjnej, Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej (fizjoterapii ambulatoryjnej, ośrodkach dziennych) w zakładkach na stronie www.szpital-kup.eu