Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

ZMIANA MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 ZMIANA MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi Spółki w uzgodnieniu z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia informujemy, że z dniem 1 lipca 2017r.  nastąpi zmiana miejsca  udzielania świadczeń zdrowotnych, w zakresach:

1) lekarskiej  ambulatoryjnej  opieki rehabilitacyjnej /Poradnia Rehabilitacyjna/
2) fizjoterapii ambulatoryjnej,
3) rehabilitacji ogólnoustrojowej w Ośrodku Dziennym,
4) rehabilitacji ogólnoustrojowej w Ośrodku Dziennym dla Dzieci,
z dotychczasowego miejsca usytuowanego w  Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze do Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego  w Kup przy ul Karola Miarki 14.

Zmiana ta w żaden sposób nie zmniejszy dostępności do wyżej wymienionych świadczeń dla mieszkańców województwa opolskiego. Świadczenia będą udzielane w lepszych i bezpieczniejszych dla pacjentów oraz pracowników warunkach z jednoczesnym poszerzeniem zakresu realizowanych świadczeń o nowe metody usprawniania po urazach i zabiegach operacyjnych.

Nowe miejsce realizacji świadczeń stworzy większe możliwości kadrowe z wykorzystaniem doświadczeń i wiedzy specjalistycznej kadry medycznej zatrudnionej w Szpitalu w Kup m.in. neurologopedy, pediatry, pulmonologa dziecięcego, a wydłużenie czasu pracy Ośrodków Dziennych w Kup zwiększy dostępność pacjentów szczególnie w godzinach popołudniowych i w soboty.

Rejestracja pacjentów do:
Ośrodków Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii ambulatoryjnej pod numerem: tel. 77/42 74 717 lub
42 74 719, do Poradni Rehabilitacyjnej - tel. 77/40 65 466.

 

Prezes Zarządu SCM
   Mirosław Wójciak