Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

W dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 12 maja br., odbyła się w Dobrzeniu Wielkim, III już konferencja naukowo-szkoleniowa dla pracowników Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup.

Tegorocznym tematem wiodącym konferencji były zagadnienia związane z zakażeniami szpitalnymi.  Prelegentami konferencji byli: dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal, dr n. med. Beata Mączyńska, dr n. o zdrowiu Beata Denisiewicz (pracownik SCM) oraz przedstawiciel firmy Medilab – Krzysztof Parobczy.

Po zakończeniu konferencji Prezes Zarządu Spółki Pan Mirosław Wójciak wraz z Dyrektorem ds. Lecznictwa dr n. med. Wojciechem Kucharskim, złożyli Pielęgniarkom i Pielęgniarzom w dniu ich święta najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz  podziękowania za poświęcenie, za trud niesiony każdego dnia pacjentom, za empatię i bezgraniczną cierpliwość. Po oficjalnych wystąpieniach wszystkich uczestników zaproszono na  uroczysty obiad.   

Zarząd Spółki serdecznie dziękuje sponsorom za wsparcie finansowe konferencji, firmie: Henry Kruse Polska, Medilab, Braun, Mercatol Medical, Schulke Polska, Hartmann Polska.