Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

OTWATRCIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KUP

OFICJALNE OTWATRCIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KUP

3 marca br. został oficjalnie otwarty Dzienny Dom Opieki Medycznej, który mieści się na parterze Szpitala w Kup.

W uroczystości udział wzięli: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Wicemarszałek Roman Kolek, Starosta Opolski Henryk Lakwa, Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Robert Bryk, Przewodniczący Rady Nadzorczej SCM Janusz Wójcik, Dyrektor Opolskiego Oddziału Banku Gospodarstwa  Krajowego, Wójtowie Gminy: Pokój, Dobrzenia Wielkiego, Popielowa, Łubnian i Murowa, kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, lekarze POZ, ordynatorzy oddziałów SCM, pracownicy DDOM i jego podopieczni.   

Prezes SCM Pan Mirosław Wójciak przywitał przybyłych gości, po czym nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Prezes Zarządu podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do utworzenia tej placówki. Szczególne słowa podziękowania skierował do Pana Marka Drobika współautora projektu oraz do Pani Bożeny Struś  Kierownika Dziennego Domu Opieki Medycznej za troskę i dbałość o dobre samopoczucie pacjentów.

Uruchomienie i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej jest  efektem udziału Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z/s w Kup  w pilotażowym projekcie Ministerstwa Zdrowia.

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny.
Pacjenci mają zapewnioną:

a)     opiekę pielęgniarską,

b)    rehabilitację ruchową,

c)     zabiegi fizjoterapeutyczne,

d)    konsultacje ze specjalistami w dziedzinie psychologii i geriatrii,

e)     badania diagnostyczne,

f)     indywidualnie dopasowane przez dietetyka dwa posiłki dziennie: drugie śniadanie i obiad,

g)    transport dla osób z dużą niesprawnością ruchową.

Pacjenci przebywają w DDOM do poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. przez okres od 30 do 120 dni.

Zaproszeni goście mięli okazje obejrzeć pomieszczenia DDOM, a następnie wysłuchać wystąpienia Konsultanta Wojewódzkiego ds. Geriatrii Pan Andrzeja Bunio oraz poznać genezę powstania DDOM.