Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

KOLEJNE WYRÓŻNIENIE PRACOWNIKA SCM sp. z o.o. z/s w Kup

 

Miło nam poinformować, że pracownik Stobrawskiego Centrum Medycznego – dr Jacek Łuniewski -  Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Pokoju, został powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii. Nominację na okres 5 - letniej kadencji odebrał z rąk Wicewojewody Violetty Porowskiej.

Dr Jacek Łuniewski jest również pracownikiem naukowym Politechniki Opolskiej - Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Instytutu Fizjoterapii w Katedrze Fizjoterapii Klinicznej.

Do zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy, należą między innymi:

  • wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta,
  • sprawowanie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego fizjoterapeutów,
  • udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej,
  • sporządzanie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego i podyplomowego fizjoterapeutów.

W imieniu Zarządu i pracowników  SCM życzymy Panu Jackowi  wielu sukcesów na polu zawodowym.

 

Artykuły powiązane:

http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/a/powolano-nowych-konsultantow-wojewodzkich-w-ochronie-zdrowia,11758506/