Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

Ranking szpitali

RANKING SZPITALI  „Bezpieczny Szpital Przyszłości 2016” ROZSTRZYGNIĘTY

          W dniu 14 grudnia br. w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, podczas której ogłoszono setkę najlepszych szpitali w Polsce. Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z/s w Kup zajęła 6 miejsce    w kategorii Szpitali Niezabiegowych, o jedno miejsce wyżej niż w roku ubiegłym.

Jest to dowód na to, że Szpital cały czas pracuje, aby podnosić jakość świadczonych usług medycznych        i osiągać jak najlepsze efekty organizacyjno-finansowe.

Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup uczestniczy w Rankingu „Bezpieczny Szpital” od roku 2011, zajmował wówczas 9 miejsce.

Na pierwszym miejscu w/w kategorii znalazł się Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
w Zakopanem, a na drugim Szpital Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego Św. Jadwigi z Opola.


W kategorii Szpitali Zabiegowych Wielospecjalistycznych i Onkologicznych tegorocznym zwycięzcą zostało Centrum Onkologii z Bydgoszczy zdobywając 918 punktów na 1000 możliwych. Na drugim miejscu Złotej Setki znalazł się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ze Świdnicy (895 pkt), a na trzecim Pleszewskie Centrum Zdrowia z Pleszewa (894 pkt).


Ze szpitali opolskich w pierwszej setce znalazło się Wojewódzkie Centrum Medyczne (pozycja 5), Szpital Wojewódzki sp. z o.o. (pozycja 13), Szpital w Nysie (pozycja 42).


Ranking przygotowywany był już po raz 13. przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
i firmę doradczą IDEA Trade.


Oceny szpitali dokonano na podstawie wyników ankiet, w których pytano między innymi o jakość opieki, infrastrukturę szpitalną, certyfikację i sytuację finansową. Analizowano również warunki pobytu chorych w szpitalu.


W tym roku w rankingu wzięło udział 226 szpitali na 1050 zaproszonych. Ktoś mógłby powiedzieć, że to niewielka liczba. Jednak szpitale obecne w rankingu reprezentują 42 proc. bazy łóżkowej i realizują 67 proc. hospitalizacji w Polsce.


Wyróżnienie za  zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce Szpitali Niezabiegowych w kraju  z rąk Ministerstwa Zdrowia Pana Marka Tombarkiewicza, redaktora Naczelnego Dziennika „Rzeczpospolita” Pana Bogusława  Chrabota i Jerzego Henniga Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na uroczystej Galii w Warszawie odebrał Prezes Zarządu SCM Pan Mirosław Wójciak.ZESTAWIENIE SZPITALI NIEZABIEGOWYCH W 2016 r.:

Miejsce w rankingu

Nazwa i adres szpitala (województwo)

Całkowita liczba uzyskanych punktów

Punktacja za obszar: "Zarządzanie"

Punktacja za obszar: "Jakość opieki"

Punktacja za obszar: "Opieka medyczna"

Jakość usług

Certyfikaty jakości

Komfort pobytu pacjenta

1

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem (małopolskie)

714.68

298.97

243.08

172.63

80

100

23,08

2

Szpital Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu (opolskie)

706.06

280.66

238.42

186.98

80

100

20,27

3

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy
i Chorób Płuc w Olsztynie
(warmińsko-mazurskie)

681.44

271.88

218.11

191.45

80

72,73

25,39

4

Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika
w Krakowie (małopolskie)

659.61

257.15

208.88

193.57

80

72,73

16,15

5

Zespół Szpitalny - Lublin (lubelskie)

631.52

229.19

201.96

200.37

80

72,73

9,23

6

Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup  (opolskie)

 

624.3
 

265.14

219.87

139.3

 80

90,91

23,08

7

Szpital w Białej  (opolskie)

614.9

235.18

224.9

154.82

80

81,82

23,08

8

Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)

611.51

265.8

206.44

139.27

80

72,73

20,27

9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka Tarnowskie Góry (śląskie)

595.36

249.73

206.53

139.1

80

72,73

16.15

10

Zakład Usług Szpitalnych IMW w Lublinie (lubelskie)

572.6

230.97

176.78

164.85

68.57

63,64

6,92