Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

Ogólnopolski Ranking Szpitali Rzeczpospolitej "Bezpieczny Szpital 2017"

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o.  z/s w Kup po raz 7 w pierwszej  10  w kategorii szpitali niezabiegowych w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej "Bezpieczny Szpital 2017".

14 grudnia 2017r. w Warszawie odbyła się na uroczystej Gala podczas, której ogłoszono setkę najlepszych szpitali w Polsce.

Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup zajął 7 miejsce w kategorii Szpitali Niezabiegowych.

Na pierwszym miejscu w/w kategorii znalazł się Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, a na drugim miejscu Szpital Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego Św. Jadwigi z Opola.

W tegorocznym rankingu udział wzięło 204 szpitale.
Ranking podzielony był na 3 kategorie:
1. Szpitale wielospecjalistyczne
2. Szpitale monospecjalistyczne
3. Szpitale niezabiegowe

Ranking powstał na podstawie opracowanej przez Centrum Monitorowania Jakością  w Ochronie Zdrowia i wysyłanej do szpitali ankiety. Zawierała ona niemal 300 pytań dotyczących infrastruktury szpitalnej, jakości opieki, komfortu pobytu pacjenta w szpitalu, zakażeń,  prowadzonej polityki lekowej, uzyskanych certyfikatów i sytuacji finansowej placówki.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 1000. Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup zdobył 613 punktów, co daje 162 miejsce w klasyfikacji wszystkich szpitali biorących udział w rankingu.

Na pierwszym miejscu w rankingu, w kategorii szpitali zabiegowych wielospecjalistycznych uplasowało się Centrum Onkologii w Bydgoszczy (907 pkt). Na drugim Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA z Rzeszowa, a na trzecim miejscu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku.
Z województwa opolskiego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny znalazł się na 19 pozycji, Szpital Wojewódzki w Opolu  sp. z o.o. na 36 miejscu,  Szpital w Nysie na 63 miejscu.

 

Ranking  szpitali niezabiegowych

 

 


 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW        

W związku z nie zakwalifikowaniem się do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Zdrowotnego Poradni Reumatologicznej w Pokoju, informujemy, że z dniem 1 października 2017r. zaprzestała działalność Poradnia Reumatologiczna w Szpitalu w Pokoju.

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o. o z/s w Kup udziela nadal świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu reumatologii w poradni przyszpitalnej w Kup, przy ulicy Karola Miarki 11.

 


 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA Z SUCHEGO BORU PRZENIESIONA DO KUP

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA Z SUCHEGO BORU PRZENIESIONA DO KUP

Zarząd Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z/s w Kup informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu Spółki z dnia 8 marca 2017r nastąpiła zmiana w umowach z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju rehabilitacja lecznicza dotycząca zmiany dotychczasowego miejsca realizacji świadczeń rehabilitacyjnych w Suchym Borze na Szpital Pulmonologiczno - Reumatologiczny w Kup.

            Z dniem 1 lipca 2017r przeniesiony został bez zmian, cały zakres  realizowanych świadczeń, tzn.:

1. Poradnia rehabilitacyjna - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna;
2. Rehabilitacja ambulatoryjna;
3. Rehabilitacja w Ośrodku Dziennym  (dla dorosłych);
4. Rehabilitacja w Ośrodku Dziennym dla Dzieci.

Wszystkich zainteresowanych realizacją świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu w Kup, a szczególnie Rodziców i Opiekunów Prawnych dzieci zapraszamy od dnia 3 lipca 2017r. (poniedziałek) do kontaktu z Zakładem Rehabilitacji Leczniczej pod numerami telefonów:
  77/427 47 17, 77/427 47 19, 77/406 54 66 celem uzyskania wszelkich informacji szczegółowych i uzgodnienia terminu rehabilitacji.

Wejście do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, mieści się obok wejścia głównego do Szpitala (obok Izby Przyjęć).

Rejestracja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30.

Szczegółowe informacje o Poradni Rehabilitacyjnej, Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej (fizjoterapii ambulatoryjnej, ośrodkach dziennych) w zakładkach na stronie www.szpital-kup.eu

 

 

 

 


 

 

 

ZMIANA MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 ZMIANA MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi Spółki w uzgodnieniu z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia informujemy, że z dniem 1 lipca 2017r.  nastąpi zmiana miejsca  udzielania świadczeń zdrowotnych, w zakresach:

1) lekarskiej  ambulatoryjnej  opieki rehabilitacyjnej /Poradnia Rehabilitacyjna/
2) fizjoterapii ambulatoryjnej,
3) rehabilitacji ogólnoustrojowej w Ośrodku Dziennym,
4) rehabilitacji ogólnoustrojowej w Ośrodku Dziennym dla Dzieci,
z dotychczasowego miejsca usytuowanego w  Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze do Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego  w Kup przy ul Karola Miarki 14.

Zmiana ta w żaden sposób nie zmniejszy dostępności do wyżej wymienionych świadczeń dla mieszkańców województwa opolskiego. Świadczenia będą udzielane w lepszych i bezpieczniejszych dla pacjentów oraz pracowników warunkach z jednoczesnym poszerzeniem zakresu realizowanych świadczeń o nowe metody usprawniania po urazach i zabiegach operacyjnych.

Nowe miejsce realizacji świadczeń stworzy większe możliwości kadrowe z wykorzystaniem doświadczeń i wiedzy specjalistycznej kadry medycznej zatrudnionej w Szpitalu w Kup m.in. neurologopedy, pediatry, pulmonologa dziecięcego, a wydłużenie czasu pracy Ośrodków Dziennych w Kup zwiększy dostępność pacjentów szczególnie w godzinach popołudniowych i w soboty.

Rejestracja pacjentów do:
Ośrodków Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii ambulatoryjnej pod numerem: tel. 77/42 74 717 lub
42 74 719, do Poradni Rehabilitacyjnej - tel. 77/40 65 466.

 

Prezes Zarządu SCM
   Mirosław Wójciak